Dự án tiêu biểu

Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy Nam Triệu

Tên Dự án             

:

Dự án xây dựng Đà tàu 50.000T số 1 - Công ty CNTT Nam Triệu

Tổng mức đầu tư                       

:

382.456.200.000 đồng.

Địa điểm xây dựng                    

:

Thuỷ Nguyên - Hải Phòng.

CÔNG VIỆC INTRACO ĐẢM NHIỆM:

 

Khảo sát địa chất                     

:

Cầu tàu 50.000T

Thiết kế bản vẽ thi công            

:

Cầu tàu 50.000T, phân xưởng vỏ tàu II, san lấp mặt bằng,bãi lắp ráp số 1.

Tên Dự án                                        

:

Dự án xây dựng Đà tàu 50.000T số 2 - Công ty CNTT Nam Triệu

Tổng mức đầu tư                       

:

597.836.332.377 đồng.

Địa điểm xây dựng                    

:

Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

CÔNG VIỆC INTRACO ĐẢM NHIỆM:

 

Thiết kế bản vẽ thi công            

:

Đà tàu 50.000T, bãi gá lắp ráp tổng đoạn, phân xưởng mạ, kho vật tư, nhà ăn ca công nhân 3 tầng, phân xưởng đúc, hệ thống thoát nước, nhà để xe ôtô.

Tên Dự á                                       

:

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đóng tàu chở ôtô xuất khẩu

Tổng mức đầu tư                        

:

589.773.009.000 đồng

Địa điểm xây dựng                    

:

Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

CÔNG VIỆC INTRACO ĐẢM NHIỆM:

 

Lập dự án đầu tư  xây dựng công trình                    

Thiết kế bản vẽ thi công            

:

San lấp mặt bằng, bãi sắt thép, bãi lắp ráp (Cạnh phân xưởng gia công chi tiết), hệ thống các kho vật tư số 3,4,5, phân xưởng sơ chế tôn, phân xưởng lắp ráp di động, phân xưởng máy - cơ khí, phân xưởng gia công chi tiết, đường nội bộ, nhà điều hành sản xuất số 2, xưởng sản xuất phụ trợ, đường cổng trục 2x50T, trạm  phát điện.

Tên  dự  án                                                     

:

Dự án đầu tư nâng cấp một phần năng lực sản xuất của Công ty CNTT Nam Triệu

Tổng mức đầu tư                        

:

595.000.000.000 đồng

Địa điểm xây dựng                    

:

Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

CÔNG VIỆC INTRACO ĐẢM NHIỆM:

 

Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất giai đoạn lập dự án + thiết kế kỹ thuật thi công.                  

Lập báo cáo nghiên cứu khả thi

 

 

Thiết kế bản vẽ thi công     

:

Cầu tàu 6.500T, đà tàu 6.500T, ụ nổi 8.500T, đường nội bộ trong công ty, bãi lắp ráp, tường rào, phân xưởng vỏ, phân xưởng điện, phân xưởng phun cát, phân xưởng ống, phân xưởng máy, phân xưởng cơ khí, các công trình phụ trợ, hệ thống điện toàn công ty, hệ thống cấp nước sạch toàn công ty,  hệ thống thoát nước, hệ thống khí nén, bãi lắp ráp  triền tàu 3.000T, xây dựng triền tàu 3.000T, xây dựng đê thủy lợi bằng bê tông, kè bờ cạnh các công trình thủy công, trụ neo tàu và phao neo tàu, san lấp mặt bằng và rà phá bom  mìn.

Tên  dự  án                                                     

:

Dự án nâng cấp và hoàn thiện hệ thống sản xuất vật liệu hàn

Tổng mức đầu tư                            

:

171.059.739.332 đồng

Địa điểm xây dựng                   

:

Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

CÔNG VIỆC INTRACO ĐẢM NHIỆM:

 

Thiết kế bản vẽ thi công            

:

Nhà sản xuất dây hàn lõi thuốc, nhà điều hành, phân xưởng sản xuất, nhà trạm bơm, nhà Silicát, nhà ăn ca và nghỉ trưa, nhà kho, hệ thống đường ống nước và khí nén công nghệ, xưởng sản xuất, nhà trạm bơm.

Tên Dự án            

:

Trụ sở làm việc Nhà 15 tầng

Tổng mức đầu tư                            

:

17.000.000.000 đồng

Địa điểm xây dựng                   

:

Hùng Vương - Hải Phòng.

CÔNG VIỆC INTRACO ĐẢM NHIỆM:

 

Khảo sát địa hình, địa chất           

:

Nhà 15 tầng 

Tên  dự  án                                                     

:

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở II - Công ty công nghiệp tàu thuỷ Nam Triệu

Tổng mức đầu tư                            

:

452.367.000.000 đồng

Địa điểm xây dựng                   

:

Xã Đồng Bái - Huyện Yên Hưng - Tỉnh Quảng Ninh.

CÔNG VIỆC INTRACO ĐẢM NHIỆM:

 

Khảo sát địa hình           

 

 

 

 

Tên Dự án           
                                          

:

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phụ kiện tàu thuỷ và gia công cơ khí tại khu công nghiệp Châu Sơn Tỉnh Hà Nam

Tổng mức đầu tư                            

:

251.637.000.000 đồng

Địa điểm xây dựng                   

:

Tỉnh Hà Nam

CÔNG VIỆC INTRACO ĐẢM NHIỆM:

 

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình.    

Khảo sát địa chất  

Các đơn vị thành viên