Dự án tiêu biểu

Công ty Hồng Hà - Tổng Cục Công Nghiệp Quốc PhòngTên dự án                                                                                       

:

Dự án đầu tư chiều sâu công nghệ tăng năng lực đóng mới và sửa chữa tàu quân sự - Nhà máy Z173/Công ty Hồng Hà/TCCNQP.

Tổng mức đầu tư                         

:

196.598.066.000 đồng

Địa điểm xây dựng                         

:

TP. Hải Phòng

CÔNG VIỆC INTRACO ĐẢM NHIỆM:

 

Lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Khảo sát địa chất giai đoạn thiết kế kỹ thuật thi công

Thiết kế bản vẽ thi công            

:

Cầu tàu 1200T, triền tàu 1000T, cầu vào khu mở rộng, nhà xưởng vỏ lắp ghép tổng đoạn, nhà làm sạch kim loại và sơn lót, kho vật tư, đường nội bộ, lắp ráp tổng đoạn + bãi vật tư, san lấp mặt bằng, phá dỡ nhà cũ...

Các đơn vị thành viên